2005/Nov/11

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เป็นคณะที่เรียนสนุก กิจกรรมเยอะ ทำงานอยู่กับสิ่งสวยงาม แต่จะมีใครรู้แท้ๆว่า จริงๆแล้วเค้าเรียนอะไร และออกมาประกอบวิชาชีพอะไรกัน
ในที่นี้ พี่ขอยกเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีคนอยากเข้าและเลือกมาก (ตามข้อมูลทางสถิติ) เท่านั้นนะครับ

A จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
B มหาวิทยาลัยศิลปากร
C สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
D สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (International Program)
E มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
F มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
G มหาวิทยาลัยขอนแก่น
H มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
I มหาวิทยาลัยรังสิต

=================================================

โดยในแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีสาขาวิชาต่างๆดังนี้ (ดูตามรหัส A B C ข้างต้น)

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม [A C D]
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม [A B C D E F G H]
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย [A B G]
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน [A C E D]
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม [A F]
สาขาวิชาการวางผังภาคและเมือง [A E]

=================================================

วิชาที่ต้องเตรียมตัวเและใช้สอบ

ทั้งหมด ใช้ระบบสอบ Admission โดยสอบ
O NET ทุกวิชา และสอบ A NET คือ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ค่าน้ำหนัก 30%
ซึ่งต้องใช้เวลาเตรียมตัวเป็นอย่างน้อย 1.5 ปีสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐาน

คำถามที่ว่าสายศิลป์คำนวณ ศิลป์ภาษา สามารถเข้าเรียนสถาปัตย์ได้หรือไม่
ถ้าดูตามลักษณะวิชาสอบก็อาจจะบอกว่าสามารถเรียนได้
แต่หลายๆมหาวิทยาลัยพยายยามไม่ให้เด็กสายศิลป์ภาษาเรียน
เพราะมีวิชาคำนวณอยู่ด้วยค่อนข้างมาก ทำให้เกิดปัญหาภายหลังตามมา
หากเป็นสายศิลป์คำนวณก็อาจจะเรียนได้ แต่เอาเป็นว่า ระบบการรับ
เด็กสายศิลป์เรียนสถาปัตย์ยังเป็นอะไรที่ไม่แน่นอน ดังนั้นอะไรที่ไม่แน่นอน 100% พี่
จะไม่แนะนำดีกว่า

แต่มีบางมหาวิทยาลัยรับศิลป์คำนวณ(ศิลป์คำนวณเท่านั้น)เรียน ID และ Interior เช่น
บางมด(KMUTT international) และธรรมศาสตร์เป็นต้น

=================================================

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม, ศิลปอุตสาหกรรม [A C D]
มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Industrial Design หรือการออกแบบอุตสาหกรรม
เป็นสาขาวิชายอดฮิตของเด็กสมัยนี้ แต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ 12 ปีที่แล้วจะไม่ฮิต
เท่าตอนนี้

ความฮิตของ ID นั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ฟองสบู่เศรษฐกิจแตกเมื่อปี 2536-2538
ทำให้บรรดาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ต้องปิดตัวเองไปตามๆกัน ทีนี้ก็เลยทำให้ภาควิชาสถาปัตย์ต้องสั่นคลอน เพราะงานแขนงสถาปัตยกรรม
ต้องผูกกับระบบเศรษฐกิจค่อนข้างมาก ส่วนภาควิชา ID นั้นรียนค่อนข้าง
หลากหลาย ทำให้พลิกแพลงๆผทำอย่างอื่นได้มากมาย ทำให้รอดพ้นจากวิกฤตนั้นมา
ซึ่งผลพวงตอนนั้นได้ส่งถึงสาขาโยธาในคณะวิศวกรรมด้วย
ปัจจุบันเป็นสาขาวิชาที่คะแนนสูงที่สุด

และเป็นสาขาเดียวในคณะสถาปัตยกรรมที่มีฐานะเป็น "นักออกแบบ" มิใช่ "สถาปนิก"

ในภาควิชา ID ก็จะมีสาขาย่อยๆแตกต่างกันออกไปตามแต่มหาวิทยาลัย
ซึ่งก็จะพอแยกออกเป็นวิชาย่อยๆได้ดังนี้ (ต้องเรียนหมด)
• การออกแบบผลิตภัณฑ์
• การออกแบบเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งภายใน
• การออกแบบเครื่องปั้นดินเผา
• การออกแบบลายผ้า
• การออกแบบกราฟฟิค
โดยสาขาย่อยๆที่กล่าวมาจะต้องเรียนให้ครบทุกสาขาแล้วค่อยเลือกทำวิทยานิพนธ์ในสาขาที่ตนเองสนใจในตอน ปี 5

เป็นสาขาที่เรียนค่อนข้างหนัก และมีวิชาปฏิบัติมาก ดังนั้นน้องๆจึงควรทำความรู้จักในสาขานี้ให้ดีเสียก่อน
แล้วจึงค่อยเลือก เพราะต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่า สาขานี้ เซนต์แบบไม่ได้ เพราะไม่ใช่
สถาปนิก และสาขานี้ก็มีความคล้ายคลึงกับสาขาทางสายศิลปกรรมและมัณฑนศิลป์ ซึ่งจะใช้เวลาเรียนน้อยกว่า 1 ปีและมีฐานเงินเดือนใกล้เคียงกัน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานิเทศศิลป์ ทุกมหาวิทยาลัย ก็คือวิชา Graphic ใน ID
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชานฤมิตศิลป์ สาขา เรขศิลป์ แฟชั่น นิทรรศการศิลป์ เซรามิกส์ ก็ค่อนข้างคล้ายกันมาก ในสายงาน
คณะมัณฑนศิลป์ ศิลปากร ทุกสาขา คล้ายสาขา นิเทศศิลป์ ออกแบบภายใน
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบเซรามิกส์

โอกาสในการประกอบวิชาชีพ
• Furniture Designer
• Interior Designer
• Exhibition&Event&Stage Designer
• Graphic Designer
• Animator
• Art Director
• Textile Designer
• Ceramics Designer
• Product Designer

ใครชอบที่จะเรียนหลายๆอย่างสนุกๆ รู้กว้างๆ มีโอกาสที่จะประกอบอาชีพหลายอย่าง และมีเป้าหมายที่จะศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโทในสาขาที่ตนชอบในภายหลัง สาขาวิชานี้ก็เป็นคำตอบแรกๆครับ

=================================================
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม [A B C D E F G H]

เป็นภาควิชาแรกที่เปิดขึ้นมาของคณะสถาปัตยกรรมในทุกๆมหาวิทยาลัย การศึกษาจะเน้นทางด้านสถาปัตยกรรมในเขตร้อน
เน้นการออกแบบอาคารตั้งแต่บ้านพักอาศัยจนกระทั้งถึงหมู่ตึกสูงขนาดใหญ่
การเรียนจะเน้นการออกแบบสถาปัตยกรรม การเขียนแบบ และวิชาโครงสร้าง อีกทั้งยังมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศไทยและวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมถึงพฤษติกรรมของผู้ใช้อาคาร เรียกได้ว่าไม่เพียงแต่ที่จะต้องรู้จัก
ความสวยงามทางการออกแบบแล้วยังต้องรู้ถึงสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมของผู้ใช้อาคารนั้นๆด้วย

ดังนั้นใครคิดจะเรียนก็ควรมีใจรักในงานสถาปัตยกรรม และมีหัวทางด้านคำนวนบ้าง(เล็กน้อย)
และชอบเขียนแบบ อยู่กับแบบได้ สามรถคุมงานก่อสร้างได้

และสาขานี้เป็นสาขาเดียวที่มีสิทธิ์สอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก

สำหรับโอกาสในการประกอบวิชาชีพโดยตรงก็คือ จบมาประกอบวิชาชีพสถาปนิก อยู่ตามบริษัทสถาปนิกต่างๆ
แต่ก็เป็นวิชาชีพที่ค่อนข้างผูกกับระบบเศรษฐกิจและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างมาก
ดังนั้นจะสังเกตว่า เมื่อเศรษฐกิจตกเมื่อใด ชาวสถาปนิกก็หันไปประกอบวิชาชีพอื่นได้โดยไม่ตกงาน

ส่วนที่เห็นว่าสายสถาปัตย์ จบมาแล้วสามารถไปประกอบอาชีพต่างๆได้นั้นเป็นเพราะว่าสายสถาปัตย์หรือศิลปกรรม
มีการเรียนการสอนที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันคือสอนให้รู้จักวิธีใช้ความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับความงามทางศิลปะ
จึงทำให้คนที่เรียนมาทางด้านนี้สามารถออกไปทำได้หลายอาชีพ

หรือเมื่อจบการศึกษาแล้วทำงานสัก 2 ปีก็สามารถไปเรียนต่อระดับปริญญาโทในสาขาที่ตนเองสนใจจริงๆก็ได้

=================================================
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน [A C E D]

หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Interior Design มีคนถามกันมากกว่าแตกต่างจากคณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบภายในที่ศิลปากร
อย่างไร โดยข้อเท็จจริง แต่ละมหาวิทยาลัยก็มีวิชาเรียนปลีกย่อยที่แตกต่า่งกันไป ทั้งนี้จุดหลักๆที่ มัณฑนศิลป์ แตกต่างจาก
สถาปัตยกรรมก็จะอธิบายดังนี้
ประเด็นเรื่องรากคำศัพท์และชื่อคณะ
มัณฑณศิลป์ Decorative Arts มีความหมายตามพจนานุกรมว่า ศิลปะที่ว่าด้วยการออกแบบตกแต่ง คือจะเน้นรายละเอียดในการตกแต่งมากกว่า เช่นรายละเอียดของโต๊ะ เก้าอี้ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ มัณฑนศิลป์จะเน้นตรงจุดนี้ ไม่ได้เน้นวิชาโครงวสร้างมากนักเท่ากับสาขาสถาปัตยกรรมภายในซึ่งเรียนมากกว่า (มัณฑนศิลป์ ใช้เวลาศึกษา 4 ปี ส่วนสถาปัตย์ใช้เวลาศึกษา 5 ปี)
ทั้งนี้โอกาสในการประกอบอาชีพจะค่อนข้างเหมือนกันทุกประการ แต่สถาปัตย์จะสามารถเซนต์แบบก่อสร้างบ้าน ได้ไม่เกิน 4
ชั้น ส่วนมัณฑนศิลป์ไม่สามารถทำได้

ส่วนเนื้อหาการเรียนก็จะเน้นวิชาโครงสร้าง พฤติกรรมผู้ใช้พื้นที่ และสัดส่วนเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงงานทางด้านสถาปัตยกรรมโดยรวมด้วย

คุณสมบัติของผู้ที่จะศึกษษทางด้านนี้ควรจะเป็นคนที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ และชอบตกแต่ง สามารถอ่านแบบได้ เขียนแบบได้
และสามรถคุมช่างก่อสร้างได้ และพร้อมรับมือเรื่องจุกจิกของเจ้าของงานที่มักจะมีเสมอๆ สามารถแก้ไขปัญหาหน้างานก่อสร้างได้ดี

สำหรับโอกาสในการประกอบวิชาชีพ
• นักออกแบบภายใน
• นักออกแบบนิทรรศการหรือพิพิธภัณฑ์
และก็เหมือนสายสถาปัตย์ที่สามารถพลิกผันไปทำวิชาชีพอื่นได้ดังที่กล่าวไปแล้ว

=================================================
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม [A F]
แต่เดิมที Landscape Architect มักจะถูกมองว่ามีหน้าที่จัดสวน แต่โดยแท้จริงแล้วไมใช่เลย
Landscape Architect จะมีหน้าที่ออกแบบ Environmental Architect คือมีหน้าที่ออกแบบ Outdoor Space
อย่าง Projects ออกแบบสวนสนุก หรือสวนสาธารณะ งาน Scale ขนาดนีี้ Landscape จะต้องเป็นคนวาง
Master Plan ซึ่งสถาปนิกจะทำหน้าที่ออกแบบอาคาร ส่วนการตกแต่งด้านในก็จะเป็นหน้าที่ของ Interior และพื้นที่
ด้านนอกทั้งหมด รวมถึงโครงสร้างสะพาน เครื่องเล่น เฟอร์นิเจอร์ภายนอก ทั้งหมดนี้จะเป็นหน้าที่ของ Landscape
อีกทั้งยังจะต้องทำหน้าที่สเปกต้นไม้ และวิเคราะห์ว่าต้นใดจะสามารถปลูกตรงไหนได้ และให้ประโยชน์อะไรบ้าง
รวมถึงงานสระน้ำขนาดใหญ่ด้วย

คุณสมบัติของผู้ที่จะเรียนสาขานี้คือ เป็นคนที่ชอบงานสถาปัตยกรรม เป็นคนที่ชอบและรักต้นไม้ ไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่
รักธรรมชาติ และเข้าใจถึงวิทยาศาสตร์และสถาปัตยกรรม

โอกาสในการประกอบอาชีพ
ปัจจุบันสาขานี้กำลังเป็นที่ต้องการในต่างประเทศ โดยเฉพาะที่สาธารณรัฐ อาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งมีการสร้างเมืองใหม่อยู่
ส่วนสายงานโดยตรงคือเป็น ภูมิสถาปนิก และสามารถผันตนเองไปประกอบวิชาชีพอื่นได้เหมือนสาขาวิชาชีพอื่นๆ
ดังที่กล่าวมาแล้ว


=================================================
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย [A B G]
สาขาวิชาการวางผังภาคและเมือง [A E]
จะมาต่อวันหลัง

edit @ 2006/06/13 04:14:43
edit @ 2006/07/07 02:02:38

Comment

Comment:

Tweet


#200 by (27.55.94.57|27.55.94.57) At 2015-06-18 20:28,
เรียนสายศิลป์คำนวนสามารถเข้าเรียนสาขาศิลปะกรรมศาสตร์ได้ไหนคะ
#199 by (49.237.14.176|49.237.14.176) At 2015-06-08 16:11,
เรียนสายศิลป์คำนวนสามารถเข้าเรียนสาขาศิลปะกรรมศาสตร์ได้ไหนคะ
#198 by (49.237.14.176|49.237.14.176) At 2015-06-08 16:09,
wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink     
#197 by (124.122.132.51|124.122.132.51) At 2015-05-22 12:35,
wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink     
#196 by (124.122.132.51|124.122.132.51) At 2015-05-22 12:35,
double wink double wink double wink double wink double wink
#195 by (171.101.134.216|171.101.134.216) At 2015-05-17 00:21,
#194 by (54.217.77.183|148.251.91.38, 54.217.77.183) At 2015-01-23 10:00,
open-mounthed smile
#193 by (49.230.107.157|49.230.107.157) At 2015-01-15 23:41,
#192 by (49.230.107.100|49.230.107.100) At 2014-11-08 10:30,
อยากเรียนจัง เพราะมีพื้นฐานแล้ว
สมัคเข้าไงดีคับopen-mounthed smile confused smile confused smile
#191 by worawud (202.29.176.139|10.0.19.211, 202.29.176.139) At 2014-09-21 14:19,
อยากเรียนจัง เพราะมีพื้นฐานแล้ว
สมัคเข้าไงดีคับopen-mounthed smile confused smile confused smile
#189 by worawud (202.29.176.139|10.0.19.211, 202.29.176.139) At 2014-09-21 14:19,
อยากเรียนจัง เพราะมีพื้นฐานแล้ว
สมัคเข้าไงดีคับopen-mounthed smile confused smile confused smile
#190 by worawud (202.29.176.139|10.0.19.211, 202.29.176.139) At 2014-09-21 14:19,
อยากเรียนจัง เพราะมีพื้นฐานแล้ว
สมัคเข้าไงดีคับopen-mounthed smile confused smile confused smile
#188 by worawud (202.29.176.139|10.0.19.211, 202.29.176.139) At 2014-09-21 14:18,
อยากเรียนจัง เพราะมีพื้นฐานแล้ว
สมัคเข้าไงดีคับopen-mounthed smile confused smile confused smile
#187 by worawud (202.29.176.139|10.0.19.211, 202.29.176.139) At 2014-09-21 14:18,
ช่วยมาต่ออีก 2 อันหน่อยครับsurprised smile
#186 by กัมปนาท (113.53.65.209|113.53.65.209) At 2014-03-12 17:10,
big smile
#185 by (49.230.184.94|49.230.184.94) At 2014-02-14 19:52,
#184 by zom (110.49.235.191) At 2013-09-10 20:52,
พี่ค่ะ ถ้า พลอยอยากเป็น สถาปัตยกรรมภายใน พลอยต้องเลือกเรียนม.4
พลอยเลือกสายใหนค่ะ?
สาย วิทย์-คณิต ใช่มั้ย?
แล้วพอเรียนจบ
พลอยก็มาเลือกเรียนมหาลัย
คณะสถาปัตยกรรมภายใน ใช่มั้ยค่ะ?
พลอยออกทำงานเกี่ยวกับการออกแบบห้อง
ออกแบบ เฉพาะ ภายในบ้านอ่า ค่ะ
พี่ช่วยตอบหน่อยน่าค่ะ ^^
#183 by พลอย (103.7.57.18|101.108.160.19) At 2013-04-21 14:48,
ทำไมถึงไม่มีสอบตรงง่ะ รอแอดอย่างเดียว มันเสียวไส้นะ 
#182 by เต่านะ (103.7.57.18|171.100.67.7) At 2013-02-10 15:29,
สถาปัตย์ไม่จำเป็นต้องเก่งวาดรูป สเก็ตได้เป็นพอ
#181 by SAS (103.7.57.18|183.89.99.117) At 2013-01-07 06:45,
ขอบคุณมากๆนะครับopen-mounthed smile confused smile sad smileแต่ผม......
#180 by ลีวาย (103.7.57.18|172.16.1.191, 203.172.233.12) At 2012-12-04 18:41,
ได้รับความรู้เพียบเลย ชักสนใจแล้วสิเนี่ยbig smile big smile
#179 by วาลิญา แย้มหริ่ม (103.7.57.18|182.232.100.250) At 2012-10-05 18:11,
เรียนศิลป์ภาษาจะเข้าได้ไหมอ่ะค่ะ
#178 by bee (103.7.57.18|27.55.2.209) At 2012-09-21 22:46,
ขอบคุณมากๆๆเลยค่าาา รู้เยอะเลย. เหลืออีก2นะพี่ รออยู่ อิอิconfused smile
#177 by Cart (103.7.57.18|27.130.35.163) At 2012-06-11 05:48,
อยากรู้ว่าคณะสถาปัตยกรรมรับ เกรดเฉลี่ยเท่าไร่ เพราะดิฉันได้เกรดเฉรี่ยแค่ 3.20 จะสามารถเข้่าเรียนได้ไหม
#176 by น.ส. วิไลลักษณ์ วรโยธา (103.7.57.18|180.183.70.47) At 2012-05-27 11:32,
อยากเรียนมาก แต่ไม่รู้ว่าจะทำได้ไหม แต่ก็จะลองดูสักครั้งเพื่อสิ่งที่เรารัก  ไม่ลองก็ไม่รู้....
#175 by แจ๋ว (103.7.57.18|192.168.0.205, 1.1.196.245) At 2012-05-18 19:52,
#174 by acer (192.168.1.115, 124.122.128.204) At 2012-04-19 16:22,
อยากรู้ของสาขา สถาปัตยกรรมไทยอ่ะคับ
#173 by นพ (58.9.29.156) At 2012-03-10 21:51,
Ya i agree with you architecture is the thing to show our creativity and also a lot of fun to work. I'm student of architecture and really enjoyed your post.
#172 by click here (116.193.162.226) At 2012-02-22 17:15,
Ya i agree with you architecture is the thing to show our creativity and also a lot of fun to work. I'm student of architecture and really enjoyed your post.
#171 by Click here (116.193.162.226) At 2012-02-22 17:11,
I like it, I learned something today! Thanks!
#170 by chanel handbags (61.144.133.203) At 2012-01-16 10:25,
อยากเรียน ภูมิสถาปัต อ่ะคะ มหาลัยไหนเปิดสอนมั้งอะค่ะ
#169 by ติ๊ก (101.51.92.206) At 2011-12-26 20:01,
คอมเม้นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนbig smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry
#168 by (202.91.18.171) At 2011-11-06 10:23,
สุดยอดbig smile
#167 by ffw (124.122.152.118) At 2011-09-15 20:14,
ตอนนี้อยู่ ม.4 เรียนสายภาษา ปวดหัวมากเลยค่ะพี่ ชอบวาดรูป(พอดูได้)เเละอยากเรียนสายศิลป์ เเต่ก็ไม่รู้ทำไมตัวเองถึงได้มาเรียนสายนี้
ดูข้อมูลเเล้วอยากเรียนมากมาย เเต่ไม่มีพื้นฐานพวกนี้เลยconfused smile sad smile
#166 by ตาตีบ (113.53.253.51) At 2011-09-07 10:21,
กลัวใจตัวเองจังเลย ไม่แน่ใจว่าชอบอะไรกันแน่
#165 by butter (223.204.168.56) At 2011-08-29 20:34,
ข้อมูลเยอะมากจนขี้เกียจอ่านเลยล่ะค่ะ ฮ่ะๆ แต่ยังไงก้ขอบคุณมากนะคะที่เขียนเว็บดีๆที่มีประโยชน์อย่างงี้ขึ้นมา arikatokoximashita.surprised smile
#164 by เด็กม.ปลายค่ะ^3^ (58.8.48.26) At 2011-08-27 16:31,
อยากเรียนจัง
#163 by เจน (101.51.7.240) At 2011-08-19 19:12,
เป็นอะไรที่เยี่ยมมากครับ ขอบคุณมากครับbig smile
#162 by นพรุจ พรมมา (49.230.98.39) At 2011-08-09 13:13,
ขอบคุณมากค่ะ แอบสนใจอยู่ open-mounthed smile
#161 by seaukun At 2011-08-07 21:03,
ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ
มีประโยชน์จริงๆ
#160 by (125.26.252.253) At 2011-08-02 13:28,
จะเรียน....ให้ได้..เนื้อหาดี.....!!!!
#159 by cccbeer (110.49.232.90) At 2011-07-28 09:41,
ช๊อบ อ๊ มันใช่เรย

เด๊ก สถาปัต
#158 by ออแอมม์ (115.87.99.64) At 2011-07-17 19:43,
อยากเรียนสถาปัตย์
#157 by opo (180.183.71.140) At 2011-07-16 23:13,
อ่านแร้วปวดจัยว๊.
#156 by แป้ง (115.87.100.170) At 2011-07-06 21:04,
อยากเรียนสถาปัตเหมือนกันค่ะตอนนี้เรียนปี 3 แล้ว แต่เป็นสายบัญชี อยากทราบว่าจะต่อสถาปัตได้ไหมค่ะความรู้พื้นฐานไม่มีวาดรูปไม่เก่ง
ใครรู้ช่วยตอบทีนะค่ะ
ที่เมล์
bell_no_za@hotmail.com
#155 by เบล (58.11.234.236) At 2011-07-04 20:43,
อยากเรียนถาปัตแต่ดูอยากจังเลย น่ะ...เครียดจังเลยโว้ย angry smile
#154 by หยก (111.84.217.227) At 2011-06-12 09:35,
สถาปัตย์ชั่งเป็นคณะที่ผมชอบมาก
ขอบคุณครับ
ที่นำความรุ้มาให้นะครับbig smile big smile big smile big smile
#153 by ๐•nok•๐ (182.53.1.42) At 2011-06-02 19:49,
สถาปัตย์ชั่งเป็นคณะที่ผมชอบมาก
ขอบคุณครับ
ที่นำความรุ้มาให้นะครับ
#152 by ๐•nok•๐ (182.53.1.42) At 2011-06-02 19:47,
สถาปัตย์ชั่งเป็นคณะที่ผมชอบมาก
ขอบคุณครับ
ที่นำความรุ้มาให้นะครับ
#151 by ๐•nok•๐ (182.53.1.42) At 2011-06-02 19:47,