2005/Nov/11

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เป็นคณะที่เรียนสนุก กิจกรรมเยอะ ทำงานอยู่กับสิ่งสวยงาม แต่จะมีใครรู้แท้ๆว่า จริงๆแล้วเค้าเรียนอะไร และออกมาประกอบวิชาชีพอะไรกัน
ในที่นี้ พี่ขอยกเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีคนอยากเข้าและเลือกมาก (ตามข้อมูลทางสถิติ) เท่านั้นนะครับ

A จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
B มหาวิทยาลัยศิลปากร
C สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
D สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (International Program)
E มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
F มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
G มหาวิทยาลัยขอนแก่น
H มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
I มหาวิทยาลัยรังสิต

=================================================

โดยในแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีสาขาวิชาต่างๆดังนี้ (ดูตามรหัส A B C ข้างต้น)

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม [A C D]
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม [A B C D E F G H]
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย [A B G]
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน [A C E D]
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม [A F]
สาขาวิชาการวางผังภาคและเมือง [A E]

=================================================

วิชาที่ต้องเตรียมตัวเและใช้สอบ

ทั้งหมด ใช้ระบบสอบ Admission โดยสอบ
O NET ทุกวิชา และสอบ A NET คือ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ค่าน้ำหนัก 30%
ซึ่งต้องใช้เวลาเตรียมตัวเป็นอย่างน้อย 1.5 ปีสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐาน

คำถามที่ว่าสายศิลป์คำนวณ ศิลป์ภาษา สามารถเข้าเรียนสถาปัตย์ได้หรือไม่
ถ้าดูตามลักษณะวิชาสอบก็อาจจะบอกว่าสามารถเรียนได้
แต่หลายๆมหาวิทยาลัยพยายยามไม่ให้เด็กสายศิลป์ภาษาเรียน
เพราะมีวิชาคำนวณอยู่ด้วยค่อนข้างมาก ทำให้เกิดปัญหาภายหลังตามมา
หากเป็นสายศิลป์คำนวณก็อาจจะเรียนได้ แต่เอาเป็นว่า ระบบการรับ
เด็กสายศิลป์เรียนสถาปัตย์ยังเป็นอะไรที่ไม่แน่นอน ดังนั้นอะไรที่ไม่แน่นอน 100% พี่
จะไม่แนะนำดีกว่า

แต่มีบางมหาวิทยาลัยรับศิลป์คำนวณ(ศิลป์คำนวณเท่านั้น)เรียน ID และ Interior เช่น
บางมด(KMUTT international) และธรรมศาสตร์เป็นต้น

=================================================

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม, ศิลปอุตสาหกรรม [A C D]
มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Industrial Design หรือการออกแบบอุตสาหกรรม
เป็นสาขาวิชายอดฮิตของเด็กสมัยนี้ แต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ 12 ปีที่แล้วจะไม่ฮิต
เท่าตอนนี้

ความฮิตของ ID นั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ฟองสบู่เศรษฐกิจแตกเมื่อปี 2536-2538
ทำให้บรรดาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ต้องปิดตัวเองไปตามๆกัน ทีนี้ก็เลยทำให้ภาควิชาสถาปัตย์ต้องสั่นคลอน เพราะงานแขนงสถาปัตยกรรม
ต้องผูกกับระบบเศรษฐกิจค่อนข้างมาก ส่วนภาควิชา ID นั้นรียนค่อนข้าง
หลากหลาย ทำให้พลิกแพลงๆผทำอย่างอื่นได้มากมาย ทำให้รอดพ้นจากวิกฤตนั้นมา
ซึ่งผลพวงตอนนั้นได้ส่งถึงสาขาโยธาในคณะวิศวกรรมด้วย
ปัจจุบันเป็นสาขาวิชาที่คะแนนสูงที่สุด

และเป็นสาขาเดียวในคณะสถาปัตยกรรมที่มีฐานะเป็น "นักออกแบบ" มิใช่ "สถาปนิก"

ในภาควิชา ID ก็จะมีสาขาย่อยๆแตกต่างกันออกไปตามแต่มหาวิทยาลัย
ซึ่งก็จะพอแยกออกเป็นวิชาย่อยๆได้ดังนี้ (ต้องเรียนหมด)
• การออกแบบผลิตภัณฑ์
• การออกแบบเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งภายใน
• การออกแบบเครื่องปั้นดินเผา
• การออกแบบลายผ้า
• การออกแบบกราฟฟิค
โดยสาขาย่อยๆที่กล่าวมาจะต้องเรียนให้ครบทุกสาขาแล้วค่อยเลือกทำวิทยานิพนธ์ในสาขาที่ตนเองสนใจในตอน ปี 5

เป็นสาขาที่เรียนค่อนข้างหนัก และมีวิชาปฏิบัติมาก ดังนั้นน้องๆจึงควรทำความรู้จักในสาขานี้ให้ดีเสียก่อน
แล้วจึงค่อยเลือก เพราะต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่า สาขานี้ เซนต์แบบไม่ได้ เพราะไม่ใช่
สถาปนิก และสาขานี้ก็มีความคล้ายคลึงกับสาขาทางสายศิลปกรรมและมัณฑนศิลป์ ซึ่งจะใช้เวลาเรียนน้อยกว่า 1 ปีและมีฐานเงินเดือนใกล้เคียงกัน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานิเทศศิลป์ ทุกมหาวิทยาลัย ก็คือวิชา Graphic ใน ID
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชานฤมิตศิลป์ สาขา เรขศิลป์ แฟชั่น นิทรรศการศิลป์ เซรามิกส์ ก็ค่อนข้างคล้ายกันมาก ในสายงาน
คณะมัณฑนศิลป์ ศิลปากร ทุกสาขา คล้ายสาขา นิเทศศิลป์ ออกแบบภายใน
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบเซรามิกส์

โอกาสในการประกอบวิชาชีพ
• Furniture Designer
• Interior Designer
• Exhibition&Event&Stage Designer
• Graphic Designer
• Animator
• Art Director
• Textile Designer
• Ceramics Designer
• Product Designer

ใครชอบที่จะเรียนหลายๆอย่างสนุกๆ รู้กว้างๆ มีโอกาสที่จะประกอบอาชีพหลายอย่าง และมีเป้าหมายที่จะศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโทในสาขาที่ตนชอบในภายหลัง สาขาวิชานี้ก็เป็นคำตอบแรกๆครับ

=================================================
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม [A B C D E F G H]

เป็นภาควิชาแรกที่เปิดขึ้นมาของคณะสถาปัตยกรรมในทุกๆมหาวิทยาลัย การศึกษาจะเน้นทางด้านสถาปัตยกรรมในเขตร้อน
เน้นการออกแบบอาคารตั้งแต่บ้านพักอาศัยจนกระทั้งถึงหมู่ตึกสูงขนาดใหญ่
การเรียนจะเน้นการออกแบบสถาปัตยกรรม การเขียนแบบ และวิชาโครงสร้าง อีกทั้งยังมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศไทยและวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมถึงพฤษติกรรมของผู้ใช้อาคาร เรียกได้ว่าไม่เพียงแต่ที่จะต้องรู้จัก
ความสวยงามทางการออกแบบแล้วยังต้องรู้ถึงสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมของผู้ใช้อาคารนั้นๆด้วย

ดังนั้นใครคิดจะเรียนก็ควรมีใจรักในงานสถาปัตยกรรม และมีหัวทางด้านคำนวนบ้าง(เล็กน้อย)
และชอบเขียนแบบ อยู่กับแบบได้ สามรถคุมงานก่อสร้างได้

และสาขานี้เป็นสาขาเดียวที่มีสิทธิ์สอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก

สำหรับโอกาสในการประกอบวิชาชีพโดยตรงก็คือ จบมาประกอบวิชาชีพสถาปนิก อยู่ตามบริษัทสถาปนิกต่างๆ
แต่ก็เป็นวิชาชีพที่ค่อนข้างผูกกับระบบเศรษฐกิจและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างมาก
ดังนั้นจะสังเกตว่า เมื่อเศรษฐกิจตกเมื่อใด ชาวสถาปนิกก็หันไปประกอบวิชาชีพอื่นได้โดยไม่ตกงาน

ส่วนที่เห็นว่าสายสถาปัตย์ จบมาแล้วสามารถไปประกอบอาชีพต่างๆได้นั้นเป็นเพราะว่าสายสถาปัตย์หรือศิลปกรรม
มีการเรียนการสอนที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันคือสอนให้รู้จักวิธีใช้ความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับความงามทางศิลปะ
จึงทำให้คนที่เรียนมาทางด้านนี้สามารถออกไปทำได้หลายอาชีพ

หรือเมื่อจบการศึกษาแล้วทำงานสัก 2 ปีก็สามารถไปเรียนต่อระดับปริญญาโทในสาขาที่ตนเองสนใจจริงๆก็ได้

=================================================
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน [A C E D]

หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Interior Design มีคนถามกันมากกว่าแตกต่างจากคณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบภายในที่ศิลปากร
อย่างไร โดยข้อเท็จจริง แต่ละมหาวิทยาลัยก็มีวิชาเรียนปลีกย่อยที่แตกต่า่งกันไป ทั้งนี้จุดหลักๆที่ มัณฑนศิลป์ แตกต่างจาก
สถาปัตยกรรมก็จะอธิบายดังนี้
ประเด็นเรื่องรากคำศัพท์และชื่อคณะ
มัณฑณศิลป์ Decorative Arts มีความหมายตามพจนานุกรมว่า ศิลปะที่ว่าด้วยการออกแบบตกแต่ง คือจะเน้นรายละเอียดในการตกแต่งมากกว่า เช่นรายละเอียดของโต๊ะ เก้าอี้ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ มัณฑนศิลป์จะเน้นตรงจุดนี้ ไม่ได้เน้นวิชาโครงวสร้างมากนักเท่ากับสาขาสถาปัตยกรรมภายในซึ่งเรียนมากกว่า (มัณฑนศิลป์ ใช้เวลาศึกษา 4 ปี ส่วนสถาปัตย์ใช้เวลาศึกษา 5 ปี)
ทั้งนี้โอกาสในการประกอบอาชีพจะค่อนข้างเหมือนกันทุกประการ แต่สถาปัตย์จะสามารถเซนต์แบบก่อสร้างบ้าน ได้ไม่เกิน 4
ชั้น ส่วนมัณฑนศิลป์ไม่สามารถทำได้

ส่วนเนื้อหาการเรียนก็จะเน้นวิชาโครงสร้าง พฤติกรรมผู้ใช้พื้นที่ และสัดส่วนเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงงานทางด้านสถาปัตยกรรมโดยรวมด้วย

คุณสมบัติของผู้ที่จะศึกษษทางด้านนี้ควรจะเป็นคนที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ และชอบตกแต่ง สามารถอ่านแบบได้ เขียนแบบได้
และสามรถคุมช่างก่อสร้างได้ และพร้อมรับมือเรื่องจุกจิกของเจ้าของงานที่มักจะมีเสมอๆ สามารถแก้ไขปัญหาหน้างานก่อสร้างได้ดี

สำหรับโอกาสในการประกอบวิชาชีพ
• นักออกแบบภายใน
• นักออกแบบนิทรรศการหรือพิพิธภัณฑ์
และก็เหมือนสายสถาปัตย์ที่สามารถพลิกผันไปทำวิชาชีพอื่นได้ดังที่กล่าวไปแล้ว

=================================================
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม [A F]
แต่เดิมที Landscape Architect มักจะถูกมองว่ามีหน้าที่จัดสวน แต่โดยแท้จริงแล้วไมใช่เลย
Landscape Architect จะมีหน้าที่ออกแบบ Environmental Architect คือมีหน้าที่ออกแบบ Outdoor Space
อย่าง Projects ออกแบบสวนสนุก หรือสวนสาธารณะ งาน Scale ขนาดนีี้ Landscape จะต้องเป็นคนวาง
Master Plan ซึ่งสถาปนิกจะทำหน้าที่ออกแบบอาคาร ส่วนการตกแต่งด้านในก็จะเป็นหน้าที่ของ Interior และพื้นที่
ด้านนอกทั้งหมด รวมถึงโครงสร้างสะพาน เครื่องเล่น เฟอร์นิเจอร์ภายนอก ทั้งหมดนี้จะเป็นหน้าที่ของ Landscape
อีกทั้งยังจะต้องทำหน้าที่สเปกต้นไม้ และวิเคราะห์ว่าต้นใดจะสามารถปลูกตรงไหนได้ และให้ประโยชน์อะไรบ้าง
รวมถึงงานสระน้ำขนาดใหญ่ด้วย

คุณสมบัติของผู้ที่จะเรียนสาขานี้คือ เป็นคนที่ชอบงานสถาปัตยกรรม เป็นคนที่ชอบและรักต้นไม้ ไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่
รักธรรมชาติ และเข้าใจถึงวิทยาศาสตร์และสถาปัตยกรรม

โอกาสในการประกอบอาชีพ
ปัจจุบันสาขานี้กำลังเป็นที่ต้องการในต่างประเทศ โดยเฉพาะที่สาธารณรัฐ อาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งมีการสร้างเมืองใหม่อยู่
ส่วนสายงานโดยตรงคือเป็น ภูมิสถาปนิก และสามารถผันตนเองไปประกอบวิชาชีพอื่นได้เหมือนสาขาวิชาชีพอื่นๆ
ดังที่กล่าวมาแล้ว


=================================================
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย [A B G]
สาขาวิชาการวางผังภาคและเมือง [A E]
จะมาต่อวันหลัง

edit @ 2006/06/13 04:14:43
edit @ 2006/07/07 02:02:38
ชื่อ: 
เว็บไซต์: 
คอมเมนต์:


smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

ว้าว ข้อมูลแน่นเปรี๊ยะ

แต่จบมาแล้วงะ แก่จัง
#1  by  helvetica At 2005-11-11 12:28, 
ถ้าคนไหนอยากเรียน ID
ทำใจไว้หน่อยเน้อ... ทำโมเดลทำให้เสียสุขภาพ (จากสารเคมี)
#2  by  Pii~* (202.44.8.98 /10.140.2.212, 202.28.6.18) At 2005-11-16 13:20, 
อืม เด๋วไปเรียนกะ น้องออมเทอมหน้าอ่าคะ คงจาได้เจอกาน 555
#3  by   At 2005-11-23 19:30, 
ขอบคุณนะคะ ที่ให้ข้อมูล

รออ่านภาคต่อค่ะ
#4  by  Jan-Jan* At 2005-12-03 20:26, 
อยากเปงเดกถาปัดจุฬางับ...
ฮือๆ..
ตูจาเข้าได้ม่ะว่ะ...
#12  by  Mr.Potter (203.151.141.193 /203.150.98.160) At 2006-05-23 19:04, 
ดีมากๆเลยค่ะทำให้รู้งานทางด้านนี้มากขึ้น
#13  by  nut (202.142.192.165 /10.0.1.4) At 2006-05-31 16:46, 
ไม่เคยติวอะไรยั่งงี้เลย จะเข้าได้อะเป่า แล้วถ้าอยากสมัครต้องทำยังงัย
#23  by   (203.118.111.186) At 2007-01-20 10:48, 
เข้าเยี่ยมขมได้นะครับ
#24  by  โปรแกรมออกแบบลายผ้าทผ (125.25.196.175) At 2007-02-15 07:02, 
แล้ว ไม่มีคณะหรือสาขาที่สอนเกี่ยวกับภาพยนตร์หรอครับ แนะนำผมที
ได้ยินว่ามี คณะ สถาปัตย์ สาขา ภาพยนตร์และวิดิโอหนิครับพี่
#26  by  inspired (222.123.206.153) At 2007-03-01 23:44, 
อยากเรียนสถาปัตมาก มีพื้นฐานมานิดหน่อย แต่ก็ต้องอาศัยฝึกฝนกันต่อไป
เพราะตอนนี้อยู่ ม.5 แล้วด้วย เกรดไม่ค่อยดีเท่าไร เลยอยากทราบว่า เกรดเท่าไรที่สามารถพอจะเรียนคณะนี้ได้
อยากบอกว่า ข้อมูลแนนมากเลย ขอบคุณสำหรับข้อมูล
#38  by  เม (125.26.163.115) At 2007-06-24 03:50, 
เพื่อนๆบอกว่าเราควรเรียนสถาปัตย์ เราเองก็อยากเรียนเหมือนกัน แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าจบแล้วออกมาทำอะไรได้บ้าง
ได้มาอ่านบทความนี้แล้วโล่งอกขึ้นเยอะ
ขอบคุณมากๆค่ะ
#39  by  !!sมโบ้ At 2007-06-29 20:46, 
ชิชะไม่เห็น มีราช มงคลคลอง หกเลย
มหาลัยที่กล่าวมา
มา เลยมามาดูดิว่าใครเก่งก่ากาน
รุ่นพี่บอกว่า ยังมาให้เราช่วยงานเลย
แต่ลาดกระบังเก่งจิงนะเรายอมรับ
แต่ที่อื่นเราขอทท่าเลยเพราะเราไม่ด่อยก่าแน่
#40  by  lloll (124.121.194.8 /unknown) At 2007-08-12 20:23, 
ข้อมูลดูง่ายแต่เรียนน๊านนาน
#42  by  boy (203.113.61.108) At 2007-08-26 06:27, 
ขอบคุณมากกเลยนะคะ ดีจังที่เจอเว็บนี้ ง่ะ ได้รู้สาขาย่อยของคณะสถาปัตย จาได้เลือกได้ถูก ไม่ผิดหวังเลยคะสำหรับคำแนะนำ
#44  by  Ann (124.120.121.191) At 2008-03-18 21:22, 
ขอขอบคุณครับที่ชี้ทางให้ผม
ผมได้ตัดสินใจแล้ว
และเป็นคุณที่ให้อนาคตแก่ผม


Thank เจค
#45  by   (125.26.197.123) At 2008-03-25 18:00, 
อ่านแล้วได้ความรู้ใหม่ๆเยอะเหมือนกันครับbig smile
#47  by  Kuumin_FC At 2008-06-05 20:55, 
ขอบคุณมากค่ะที่ให้ข้อมูล เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของหนูมาก big smile
#48  by  moo chom poo (61.19.42.67) At 2008-07-14 09:25, 
sad smile angry smile question surprised smile sad smile
#49  by   (203.113.17.170) At 2008-09-04 13:31, 
good
big smile confused smile big smile
#50  by   (203.113.17.170) At 2008-09-04 13:32, 
อยากเรียนจัง

แต่ตอนนี้พื้นฐานมิมีเรยย sad smile
#51  by  desire (58.9.125.51) At 2008-09-23 17:22, 
#52  by   (118.175.170.251) At 2009-01-06 14:22, 
ข้อมูลดีมากๆค่ะขอบคุณนะค่ะอยากเรียนสถาปัดมากๆเลยแต่ไม่รู้จะเข้าได่อะเปล่าconfused smile
#53  by  saika (115.67.225.249) At 2009-02-03 18:12, 
ตอนนี้จบแล้ว กำลังจะโอเนต อยากเรียนสถาปัตฯ
แต่ว่าเกรดก็ไม่ดี ความรู้ด้านนี้ไม่มีเลย แต่ว่าจบศิลป์ทั่วไป กำลังสนใจ ไม่รูว่าสายไปไหม แนะนำทีครับ
ขอคำแนะนำที jukktrr_tom@hotmail.com
#54  by  ต้อม (58.9.115.218) At 2009-02-08 14:11, 
#55  by  ต้อม (58.9.115.218) At 2009-02-08 14:13, 
ขอคำแนะนำทีครับว่าสามารถเรียนคณะนี้ได้หรือไม่
jukkree_tom@hotmail.com
#56  by  ต้อม (58.9.115.218) At 2009-02-08 14:15, 
ขอคำแนะนำทีครับว่าสามารถเรียนคณะนี้ได้หรือไม่
jukkree_tom@hotmail.com
#57  by  ต้อม (58.9.115.218) At 2009-02-08 14:16, 
ขอคำแนะนำทีครับว่าสามารถเรียนคณะนี้ได้หรือไม่
jukkree_tom@hotmail.com
#58  by  ต้อม (58.9.115.218) At 2009-02-08 14:16, 
ขอคำแนะนำทีครับว่าสามารถเรียนคณะนี้ได้หรือไม่
jukkree_tom@hotmail.com
#59  by  ต้อม (58.9.115.218) At 2009-02-08 14:18, 
ชอบนะอยากเรียนมากด้วย แต่เกรดไม่ค่อยดี ตอนนี้ก็ม.5 แล้ว ถ้าจาเริ่มตั้ใจเรียนจาทันมั๊ยเนี้ย ขอบคุลสำหรับข้อมูลข๊ะ
#60  by  Dk (202.149.25.225) At 2009-02-27 10:54, 
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำมากเลยค่ะ

อยากเรียนจัง
#61  by  w (125.27.118.169) At 2009-03-18 13:30, 
จบแร้วจาได้ตังเยอะป่าวอ่า..
ตอนนี้เพิ่งขึ้นมอ5แต่ก้อไม่รุ้จาเรียนได้ป่าว
อยู่สายคนิดวิทย์ เกรดก้อโอ ไม่ทราบว่าเรียนได้ป่าว
เพราะไม่เคยเรียนdrawing
#62  by  -*- (222.123.32.245) At 2009-05-04 11:10, 
ข้อมูลดีมากเลยค่ะ ทำให้คนที่คิดจะเรียน อย่างเรา อยากเรียนมากกกกกขึ้นเลย อยากเรียนสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมค่ะ ไม่ใช่มันฮิตตอนนี้นะถึงจะเรียน แต่มันตรงอ่ะ เป๊ะเลยค่ะ ขอบคุนนะค่ะที่เอาข้อมูลดีๆมาบอกกันอ่ะ
#63  by  ingz (58.9.21.241) At 2009-05-09 16:37, 
โอ๊ ขอบคุนมากค๊า
#64  by  ink (124.122.132.58) At 2009-05-12 14:39, 
%e14%e49
#65  by   (114.128.1.44) At 2009-05-17 14:26, 
ดีจังครับผมอยากรู้ข้อต่างมานานล่ะ
ผมจะรอข้อมูลสาขาวิชาการวางผังภาคและเมือง น่ะครับ
#66  by  บอมบ์ (125.26.236.22) At 2009-05-19 01:05, 
อยากเรียน


สถาปัตย์ค่ะ
#67  by   (113.53.189.225) At 2009-05-21 20:31, 
ตอนนี้อยู่ม.4 อยากเรียนมาก แต่วาดรูปก็ไม่สวย เป็นคณะที่อยากเรียน อยากรู้ว่าถ้าสอบตรงเนี่ย ต้องวาดรูปไหมอ่าคะ?? และถ้าไม่มีพื้นฐานเลยจะเรียนได้ไหมคะ?? และหนูก้อยากรู้รายละเอียด2สาขาสุดท้าย ช่วยมาอัพทีค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ^^
#68  by  น้ำ (58.9.81.218) At 2009-05-25 19:15, 
เมล์ nam_bookmark.js@hotmail.com ค่า
#69  by  น้ำ (58.9.81.218) At 2009-05-25 19:15, 
งะ

ต้องพยายามให้มาแร้วละ

ต้องเข้าให้ได้

แง้ๆๆๆๆๆ
#70  by   (117.47.40.157) At 2009-05-29 15:34, 
อยู่ ภาษาคำนวน อ่ะ อยากเข้ามากแต่ไม่มีความรู้
#71  by   (125.27.128.25) At 2009-06-09 18:59, 
เปลี่ยนพื้นหลังเหอะอ่านยากมาก แต่ARTดีนะ
#72  by  บอม (115.67.196.120) At 2009-06-12 20:57, 
เรียนสถาปัตย์ยากไหมค่ะ

พี่คนไหนเรียนอยู่ช่วยแนะนำด้วยนะค่ะ
ที่gift_ram39@hotmail.com
ขอบคูณค่ะ(ด่วนๆเลยนะค่ะจะเอนท์แล้ว)big smile
#73  by   (125.24.221.169) At 2009-06-15 22:52, 
เรียนสถาปัตย์ยากไหมค่ะ

พี่คนไหนเรียนอยู่ช่วยแนะนำด้วยนะค่ะ
ที่gift_ram39@hotmail.com
ขอบคูณค่ะ(ด่วนๆเลยนะค่ะจะเอนท์แล้ว)big smile
#74  by   (125.24.221.169) At 2009-06-15 22:53, 
เรียนสถาปัตย์ ปวช1 ที่เทคนิคอุบลอ่ะ

แม่บ่นอยู่เรื่อยว่า..มุง..จบมาแระจะทำมาหากินไรหว้า - -*

วาดรุปก้อยากจังง่ะ T-T
#75  by   (125.26.134.239) At 2009-06-21 17:20, 
mystery_py@hot

อยากรุเรื่องเกี่ยวกับสถาปัตหั้ยมากก่านี้อ่ะจ๊ะ^ ^

เรียน ปวช.1 เองง่ะ
#76  by   (125.26.134.239) At 2009-06-21 17:25, 
อยากเข้าถาปัตจุฬากะศิลปกรอะ
#77  by  koii*** (125.25.144.232) At 2009-06-24 18:13, 
เนื้อหาดีมาเเต่ว่าอยากรู้จังสถาปนิกกันสถาปัตต่างกันอย่างรัยบอททีสิdouble wink
#78  by  jang (119.160.221.158) At 2009-06-26 11:37, 
ตอนนี้นู๋อยู่ ม.5 ค่ะ เรียนวิทย์ คณิต เกรดได้ สามกว่าๆๆค่ะ เป็นคนความคิดสร้างสรรค์นะ แต่วาดรูปไม่ค่อยเก่งอ่ะ นู๋อยากรู้ว่าคณะสถาปัตรับเกรดเท่าไรอ่ะคะ แต่ที่พ่อแม่เค๊าไม่อยากให้เรียนอ่ะคะ เหนบอกว่าจบมาแล้วจะทำอะไร ถ้าเรียนสถาปัตต้องเก่งวาดภาพอย่างเดียวหรอคะ พี่พี่ที่รู้ข้อมูลช่วยแนะนำให้ด้วยนะคะ yuydoraemon@hotmail.com
#79  by  นู๋ยุ้ยค่ะ (125.26.183.133) At 2009-06-30 17:53, 
อยู่ม.6แล้วอยากเรียน ถาปัด
ได้มาอ่านแล้วรู้สึกดีมากเลย
แล้วข้อมูลก็ดีมากเลย เข้าใจง่ายด้วย
ยังไงก็ขอบคุณมากเน้อ ที่ให้คำแนะนำดีๆจ้า
#80  by  BEE (118.174.189.101) At 2009-07-09 11:38, 
อยากเข้าถาปัตจังเลยแต่เรียนไม่เก่งวาดรูปพอไปได้ต้องทามไงsad smile
#81  by  หัวฟู (203.172.147.190) At 2009-07-16 11:29, 

<< Home